Historia Śląska

Śląsk ma bogatą i wspaniała historię. Sięga nawet IX wieku. Większość historyków zgadza się co do tego, że ten rejon był na początku podporządkowany Wielkim Morawom. Szybko na jego terenie zaczęły powstawać grody piastowskie: Wrocław, Głogów czy Opole. Wejście Śląska w skład państwa Polan potwierdza także dokument Dagome iudex z ok. 991 r. co zostało potwierdzone w roku 1000.

Powstanie biskupstwa w Gnieźnie spowodowało, że rejon ten stał się chrześcijański. Następnie rozwijał się on pod patronatem zmieniających się Królów Polskich. Dzięki temu Śląsk powiększał swoje granice i stawał się coraz większy.

Po śmierci królów Czech i Polski, Wacława II w 1305 r. i Wacława III w 1306 r., księstwa śląskie stały się przedmiotem sporów między królem Czech i tytularnym królem Polski Janem Luksemburskim a królem Polski Władysławem I Łokietkiem w latach 20-tych XIV wieku

Około roku 1700 Śląsk zaczął być germanizowany i przejmowany przez królów pruskich. W wyniku akcji przesiedleńczej rejon zaczął być zamieszkiwany przez Prusów ( obecnych Niemców).

715px-Blaeu_1645_-_Silesia_Ducatus

mapa Śląska z około 1645 roku.

W wyniku ustaleń traktatu wersalskiego do Polski przyłączono bez plebiscytu skrawki Śląska z powiatów Góra, Syców i Namysłów. Z kolei na Górnym Śląsku doszło do trzech powstań śląskich (w 1919, 1920 oraz 1921) i plebiscytu, przeprowadzonego w warunkach dających przewagę Niemcom. Pozostała część czeskiego Śląska została przyłączona (jak część Kraju Sudetów) do III Rzeszy.

Śląsk zatem to teren, który ciągle był przejmowany przez inne kraje. Polska, Czechy a potem Prusy i III Rzesz.

 .